โครงการ และ งบประมาณ มทบ. 23


วิสัยทัศน์

เบิกครบ จบงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้การประสานงานที่ดี.

ติดต่อเรา


มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
P:(043)236-505 , (043)238-003
เบอร์ภายใน: 24034

ทำเนียบกำลังพล นคง.มทบ.23

พ.ท.หญิง จงกลณี เชื้อหน่าย
นคง.มทบ.๒๓

พ.ต.ชัยพล เมืองสอน
ผช.นคง.มทบ.๒๓

พ.ต.ปรีชา เสนาพล
ผช.นคง.มทบ.๒๓

จ.ส.ต.วิษณุ มะณีแสน
เสมียนงบประมาณ

นายไสว ไชยมงค์
พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒

ส.อ.วรพิพัฒน์ แจ้งหาร
เสมียนงบประมาณ

จ.ส.อ.บัญชา ศิลาพจน์
เสมียนงบประมาณ

ส.อ.อุกฤษฎ์ พิทักษ์
เสมียนงบประมาณ

นายสวัสดิ์ สุทธิประภา
พนักงานการเงินและบัญชีชั้น ๒Tracking hits